Speaker Name(s): JUDr. David Bauer - MF: Metodika účetnictví veřejného sektoru, Ing. Robert Piffl - MF odbor 28 Účetnictví a audit - Účetní reforma v oblasti veřejných financí, Mgr. Radoslav Bulíř - MF: ŘO odb.38 - Rozvoj ICT MF - Tým architektury IISSP, Tomáš Jindřich -CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu a MIS – Manažerský informační systém - vedoucí týmu za IBM, Jakub Souček - CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu, Luděk Rašek - CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu, Libor Mrázek - zástupce managera projektu Státní pokladny za MF, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS
Description: Seminář pro SW společnosti v rámci účetní reformy v oblasti veřejných financí - seminář pro zástupce společností (subjektů) zajišťujících účetní programy pro vybrané účetní jednotky (územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, včetně Pozemkového fondu ČR a organizační složky státu). Seminář byl zaměřen na problematiku předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 83/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a problematiku účetních áznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“, podle citované vyhlášky. Program semináře: · Obecný úvod IISSP · CSÚIS a vazba na účetní reformu · Fázování projektu · Popis procesů a jejich technické řešení · Agenda ZO/NZO · Předávání účetních záznamů (vytvoření XML, zabezpečení, komunikace), · Přebírání zpráv z CSUIS · Podpora ze strany MF · Technický manuál · Testování třetích stran · Utilita pro účetní jednotky · Kompetenční centrum – help desk · Dotazy a odpovědi · Problematika účetních záznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“ · Dotazy a odpovědi