Uživatel: Guest
Přihlásit
Všechny prezentace
Státní pokladna 2009 -2010
Účetní reforma veřejných financí
Finanční pomoc Švýcarska 2009
Archiv - Konference 10 let Eura - inspirace pro ČR
Archiv - FM EEA - Norsko (2008)
Archiv - Reforma Daňové správy 2008 - 2010
Archiv - Reforma veřejných financí (VF 2007 - 2010)
Archiv - Zavedení Eura v ČR (2007)
Archiv - Modernizace Daňové správy v ČR (2006 - 2007)
Finanční pomoc Švýcarska 2009
Oficiální vyhlášení Programu švýcarsko-české spolupráce dne 5. června 2009.

U příležitosti slavnostního zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009 se uskutečnil na Ministerstvu financí informační seminář. Za švýcarskou stranu se semináře zúčastnil Jean François Kammer, velvyslanec Švýcarské konfederace v Praze, zástupci Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC), Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO) a Kanceláře Programu (SCO) při Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze.

Za českou stranu semináři předsedal náměstek ministra financí Tomáš Zídek za účasti ministerstev a institucí zapojených do realizace programu, tj. zástupců Ministerstva financí - Národní koordinační jednotky, zprostředkujících subjektů (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj), Domu zahraničních služeb - Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a Nadace Partnerství.

Semináře se také zúčastnili zástupci dalších krajských úřadů, Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Ministerstva zahraničních věcí, neziskových institucí, podnikatelského sektoru a další.

Na semináři byly poskytnuty základní informace o Programu švýcarsko-české spolupráce včetně informací o Fondu na stipendia - Sciex-NMSch, Fondu partnerství a o Nadaci Partnerství, která bude zprostředkovatelem Blokového grantu pro neziskové nestátní organizace.

Seminář byl zakončen tiskovou konferencí.


 Stránka:  z 1 
Zobrazené prezentace 1 až 3 z 3
Tisková konference MF k zahájení Programu švýcarsko české spolupráce
Prezentující: Podle programu konference k zahájení švýcarsko české spolupráce 2009, Ing. Eva Anderová - Ředitelka odboru 58 Mezinárodní vztahy (Ministerstvo financí)
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 5.6.2009
Čas: 13:40 CEST
Délka: 26 minut 25 sekund
 
Prezentace č. 2 - Informace o programu švýcarsko - české spolupráce (odpolední část)
Prezentující: Podle programu konference k zahájení švýcarsko české spolupráce 2009
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 5.6.2009
Čas: 12:30 CEST
Délka: 47 minut 21 sekund
 
- Scholarship Fund (NAEP)
- Partnership Fund (CZP1)
- prezentace NGO Intermediary (NGO Intermediary)
- Otázky a odpovědi
Prezentace č. 1 - Informace o programu švýcarsko - české spolupráce (dopolední část)
Prezentující: Podle programu konference k zahájení švýcarsko české spolupráce 2009
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 5.6.2009
Čas: 11:00 CEST
Délka: 48 minut 3 sekund
 
Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU, a také programy Finančních mechanismů EHP/Norska. Švýcarský Příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na Projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů.

Program švýcarsko-české spolupráce sleduje dva cíle:

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie (EU); a

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskýmicentry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Program švýcarsko-české spolupráce zahrnuje národní a nadnárodní Projekty, které podporují udržitelný, hospodářsky a sociálně vyvážený rozvoj.