Uživatel: Guest
Přihlásit
Všechny prezentace
Státní pokladna 2009 -2010
Účetní reforma veřejných financí
Finanční pomoc Švýcarska 2009
Archiv - Konference 10 let Eura - inspirace pro ČR
Archiv - FM EEA - Norsko (2008)
Archiv - Reforma Daňové správy 2008 - 2010
Archiv - Reforma veřejných financí (VF 2007 - 2010)
Archiv - Zavedení Eura v ČR (2007)
Archiv - Modernizace Daňové správy v ČR (2006 - 2007)
Účetní reforma veřejných financí
Usnesením vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 bylo schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. 1. 2010. Tímto krokem byla oficiálně zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. Základním cílem této reformy je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách.

Dne 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony. Tímto zákonem byl nastaven právní rámec pro vznik účetnictví státu s účinností k 1. 1. 2010, resp. pro celou účetní reformu v oblasti veřejných financí.


Vytvoření účetnictví státu směřuje zejména k:

· vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů a s ohledem na princip efektivity a významnosti s přihlédnutím ke specifikům státu a jeho suverenitě, a to zejména zkvalitněním používání účetních metod u účetních jednotek veřejného sektoru,
· vytvoření podmínek pro efektivní zajištění relevantních informací o hospodářské situaci státu a příslušných vybraných účetních jednotek, a to včetně zachycení informací o potenciálních pohledávkách, potenciálních závazcích (rizicích) na státní úrovni i na úrovních nižších,
· odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu,
· zajištění důvěryhodných informací pro účely vykazování a sestavení účetních výkazů za Českou republiku, čímž bude mimo jiné zvýšena kvalita informací poskytovaných za Českou republiku, a zároveň bude zkvalitněno vykazování na úrovni vybraných účetních jednotek,
· v účetnictví zachytit a zajistit průběžné získávání informací nezbytných pro operativní řízení, kterých se v současnosti v reálném čase nedostává,
· důsledné elektronizaci a digitalizaci účetních záznamů, za účelem snížení administrativní náročnosti na vedení účetnictví a na příslušné kontrolní mechanizmy.

 Stránka:  z 1 
Zobrazené prezentace 1 až 1 z 1
Odborný seminář pro SW společnosti - Vyhláška č.383/2009 Sb. Technická vyhláška o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - ze dne 24.11.2009
Prezentující: JUDr. David Bauer - MF: Metodika účetnictví veřejného sektoru, Ing. Robert Piffl - MF odbor 28 Účetnictví a audit - Účetní reforma v oblasti veřejných financí, Mgr. Radoslav Bulíř - MF: ŘO odb.38 - Rozvoj ICT MF - Tým architektury IISSP, Tomáš Jindřich -CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu a MIS – Manažerský informační systém - vedoucí týmu za IBM, Jakub Souček - CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu, Luděk Rašek - CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu, Libor Mrázek - zástupce managera projektu Státní pokladny za MF, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 24.11.2009
Čas: 9:00 CEST
Délka: 1 hodina 4 minut 36 sekund
 
Seminář pro SW společnosti v rámci účetní reformy v oblasti veřejných financí - seminář pro zástupce společností (subjektů) zajišťujících účetní programy pro vybrané účetní jednotky (územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, včetně Pozemkového fondu ČR a organizační složky státu).

Seminář byl zaměřen na problematiku předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 83/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a problematiku účetních áznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“, podle citované vyhlášky.

Program semináře:
· Obecný úvod IISSP
· CSÚIS a vazba na účetní reformu
· Fázování projektu
· Popis procesů a jejich technické řešení
· Agenda ZO/NZO
· Předávání účetních záznamů (vytvoření XML, zabezpečení, komunikace),
· Přebírání zpráv z CSUIS
· Podpora ze strany MF
· Technický manuál
· Testování třetích stran
· Utilita pro účetní jednotky
· Kompetenční centrum – help desk
· Dotazy a odpovědi
· Problematika účetních záznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“
· Dotazy a odpovědi