Uživatel: Guest
Přihlásit
Všechny prezentace
Státní pokladna 2009 -2010
Účetní reforma veřejných financí
Finanční pomoc Švýcarska 2009
Archiv - Konference 10 let Eura - inspirace pro ČR
Archiv - FM EEA - Norsko (2008)
Archiv - Reforma Daňové správy 2008 - 2010
Archiv - Reforma veřejných financí (VF 2007 - 2010)
Archiv - Zavedení Eura v ČR (2007)
Archiv - Modernizace Daňové správy v ČR (2006 - 2007)
Státní pokladna 2009 -2010

 Stránka:  z 1 
Zobrazené prezentace 1 až 3 z 3
Prezentace 3. fáze projektu IISSP - prezentace pro odborné zástupce kapitol - 18.11.2009
Prezentující: Jan Zikl - ředitel projektu IISSP, Tomáš Jindřich -CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu a MIS – Manažerský informační systém - vedoucí týmu za IBM, František Sobotka - RIS PR – Rozpočtový informační systém pro přípravu rozpočtu - vedoucí týmu za IBM, Jiří Janák - RIS RE - Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu - vedoucí týmu za IBM, Tomáš Kraus - vedoucí týmu za MF, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS, Ing. Vladimír Fikrle - trvale pověřený řízením projektu IISSP
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 18.11.2009
Čas: 9:00 CEST
Délka: 1 hodina 59 minut
 
Dne 18. 11. 2009 se uskutečnilo setkání zástupců správců jednotlivých rozpočtových kapitol státního rozpočtu s vedením projektu IISSP z Ministerstva financí a zástupců dodavatele Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP).
Cílem prezentace bylo informovat o postupném nasazování jednotlivých modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny podle jednotlivých fázích :
· RIS PR – Rozpočtový informační systém pro přípravu rozpočtu,
· RIS RE - Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu,
· Platební styk, CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu a
· MIS – Manažerský informační systém
včetně harmonogramu dalších kroků a nároků na součinnost jednotlivých kapitol a jimi řízených organizačních složek státu v souladu s usnesením vlády č.1217 z 21.9.2009, a to zejména v ekonomických a IT oblastech a z toho vyplývajících projektových rolí. Současně byla rámcově představena podpora všem uživatelům systému prostřednictvím tzv. Kompetenčního centra (KC IISSP) v průběhu fázového náběhu IISSP a s tím související plán komunikace.
Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP - II. část - prezentace pro odborné zástupce kapitol
Prezentující: Ing. Pavel Nevšímal, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 9.4.2009
Čas: 17:47 CEST
Délka: 1 hodina 5 minut 39 sekund
 
Vedoucí projektu Ing. Pavel Nevšímal zahájil setkání odborných zástupců všech kapitol státního rozpočtu s vedením projektu a projektového týmu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP).

Cílem pracovního jednání na odborné a technické úrovni bylo detailně projednat rozsah a formy požadované spolupráce, která je nezbytná pro implementaci projektu v rámci jednotlivých kapitol, organizačních složek státu a dalších organizací napojených na státní rozpočet. Jde o první krok k plnému začlenění jednotlivých kapitol do projektu Státní pokladny a budoucímu využití plné funkcionality IISSP.

Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP - I. část (náměstci kapitol)
Prezentující: Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí, Ing. Pavel Nevšímal, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 9.4.2009
Čas: 13:00 CEST
Délka: 1 hodina 31 sekund
 
Ministr financí Miroslav Kalousek dnes zahájil setkání ekonomických náměstků všech kapitol státního rozpočtu s vedením resortu a projektového týmu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP). Toto setkání započalo další fázi zavedení systému Státní pokladny do státní správy.

Cílem pracovního jednání na odborné a technické úrovni bylo detailně projednat formy požadované spolupráce, která je nezbytná pro implementaci projektu v rámci jednotlivých kapitol, organizačních složek státu a dalších organizací napojených na státní rozpočet. Jde o první krok k plnému začlenění jednotlivých kapitol do projektu Státní pokladny a budoucímu využití plné funkcionality IISSP.

Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) bude základním nástrojem pro transparentní a efektivní řízení a kontrolu veřejných financí podobně jako v ostatních vyspělých zemích. Hlavními komponenty budou Rozpočtový informační systém, Centrální účetní systém, Řízení státního dluhu a Platební styk. Podle zkušeností z okolních zemí by měl informačně ekonomický systém za plného provozu šetřit půl až jedno procento státního rozpočtu ročně a návratnost investice je odhadována na dva roky. Státní pokladna bude spuštěna k 1. lednu 2010.