Uživatel: Guest
Přihlásit
Všechny prezentace
Státní pokladna 2009 -2010
Účetní reforma veřejných financí
Finanční pomoc Švýcarska 2009
Archiv - Konference 10 let Eura - inspirace pro ČR
Archiv - FM EEA - Norsko (2008)
Archiv - Reforma Daňové správy 2008 - 2010
Archiv - Reforma veřejných financí (VF 2007 - 2010)
Archiv - Zavedení Eura v ČR (2007)
Archiv - Modernizace Daňové správy v ČR (2006 - 2007)
Všechny prezentace
Pro vyhledání konkrétní prezentace buď listujte, nebo použijte hledání, nebo klikněte na kapitoly zcela vlevo nahoře.
Prezentace jsou seřazeny sestupně podle data (t.j. nejnovější zcela nahoře).

Vyhledávání
Text:
Datum od:  do 
Přednášející:
 
  
Řazení
 Stránka:  z 3 
Zobrazené prezentace 1 až 10 z 21
Odborný seminář pro SW společnosti - Vyhláška č.383/2009 Sb. Technická vyhláška o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - ze dne 24.11.2009
Prezentující: JUDr. David Bauer - MF: Metodika účetnictví veřejného sektoru, Ing. Robert Piffl - MF odbor 28 Účetnictví a audit - Účetní reforma v oblasti veřejných financí, Mgr. Radoslav Bulíř - MF: ŘO odb.38 - Rozvoj ICT MF - Tým architektury IISSP, Tomáš Jindřich -CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu a MIS – Manažerský informační systém - vedoucí týmu za IBM, Jakub Souček - CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu, Luděk Rašek - CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu, Libor Mrázek - zástupce managera projektu Státní pokladny za MF, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 24.11.2009
Čas: 9:00 CEST
Délka: 1 hodina 4 minut 36 sekund
 
Seminář pro SW společnosti v rámci účetní reformy v oblasti veřejných financí - seminář pro zástupce společností (subjektů) zajišťujících účetní programy pro vybrané účetní jednotky (územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, včetně Pozemkového fondu ČR a organizační složky státu).

Seminář byl zaměřen na problematiku předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 83/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a problematiku účetních áznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“, podle citované vyhlášky.

Program semináře:
· Obecný úvod IISSP
· CSÚIS a vazba na účetní reformu
· Fázování projektu
· Popis procesů a jejich technické řešení
· Agenda ZO/NZO
· Předávání účetních záznamů (vytvoření XML, zabezpečení, komunikace),
· Přebírání zpráv z CSUIS
· Podpora ze strany MF
· Technický manuál
· Testování třetích stran
· Utilita pro účetní jednotky
· Kompetenční centrum – help desk
· Dotazy a odpovědi
· Problematika účetních záznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“
· Dotazy a odpovědi
Prezentace 3. fáze projektu IISSP - prezentace pro odborné zástupce kapitol - 18.11.2009
Prezentující: Jan Zikl - ředitel projektu IISSP, Tomáš Jindřich -CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu a MIS – Manažerský informační systém - vedoucí týmu za IBM, František Sobotka - RIS PR – Rozpočtový informační systém pro přípravu rozpočtu - vedoucí týmu za IBM, Jiří Janák - RIS RE - Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu - vedoucí týmu za IBM, Tomáš Kraus - vedoucí týmu za MF, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS, Ing. Vladimír Fikrle - trvale pověřený řízením projektu IISSP
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 18.11.2009
Čas: 9:00 CEST
Délka: 1 hodina 59 minut
 
Dne 18. 11. 2009 se uskutečnilo setkání zástupců správců jednotlivých rozpočtových kapitol státního rozpočtu s vedením projektu IISSP z Ministerstva financí a zástupců dodavatele Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP).
Cílem prezentace bylo informovat o postupném nasazování jednotlivých modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny podle jednotlivých fázích :
· RIS PR – Rozpočtový informační systém pro přípravu rozpočtu,
· RIS RE - Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu,
· Platební styk, CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu a
· MIS – Manažerský informační systém
včetně harmonogramu dalších kroků a nároků na součinnost jednotlivých kapitol a jimi řízených organizačních složek státu v souladu s usnesením vlády č.1217 z 21.9.2009, a to zejména v ekonomických a IT oblastech a z toho vyplývajících projektových rolí. Současně byla rámcově představena podpora všem uživatelům systému prostřednictvím tzv. Kompetenčního centra (KC IISSP) v průběhu fázového náběhu IISSP a s tím související plán komunikace.
Tisková konference MF k zahájení Programu švýcarsko české spolupráce
Prezentující: Podle programu konference k zahájení švýcarsko české spolupráce 2009, Ing. Eva Anderová - Ředitelka odboru 58 Mezinárodní vztahy (Ministerstvo financí)
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 5.6.2009
Čas: 13:40 CEST
Délka: 26 minut 25 sekund
 
Prezentace č. 2 - Informace o programu švýcarsko - české spolupráce (odpolední část)
Prezentující: Podle programu konference k zahájení švýcarsko české spolupráce 2009
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 5.6.2009
Čas: 12:30 CEST
Délka: 47 minut 21 sekund
 
- Scholarship Fund (NAEP)
- Partnership Fund (CZP1)
- prezentace NGO Intermediary (NGO Intermediary)
- Otázky a odpovědi
Prezentace č. 1 - Informace o programu švýcarsko - české spolupráce (dopolední část)
Prezentující: Podle programu konference k zahájení švýcarsko české spolupráce 2009
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 5.6.2009
Čas: 11:00 CEST
Délka: 48 minut 3 sekund
 
Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU, a také programy Finančních mechanismů EHP/Norska. Švýcarský Příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na Projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů.

Program švýcarsko-české spolupráce sleduje dva cíle:

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie (EU); a

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskýmicentry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Program švýcarsko-české spolupráce zahrnuje národní a nadnárodní Projekty, které podporují udržitelný, hospodářsky a sociálně vyvážený rozvoj.
Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP - II. část - prezentace pro odborné zástupce kapitol
Prezentující: Ing. Pavel Nevšímal, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 9.4.2009
Čas: 17:47 CEST
Délka: 1 hodina 5 minut 39 sekund
 
Vedoucí projektu Ing. Pavel Nevšímal zahájil setkání odborných zástupců všech kapitol státního rozpočtu s vedením projektu a projektového týmu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP).

Cílem pracovního jednání na odborné a technické úrovni bylo detailně projednat rozsah a formy požadované spolupráce, která je nezbytná pro implementaci projektu v rámci jednotlivých kapitol, organizačních složek státu a dalších organizací napojených na státní rozpočet. Jde o první krok k plnému začlenění jednotlivých kapitol do projektu Státní pokladny a budoucímu využití plné funkcionality IISSP.

Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP - I. část (náměstci kapitol)
Prezentující: Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí, Ing. Pavel Nevšímal, Ing. Marcelína Horáková - Kompetenční centrum KC IISSP - MF: vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 9.4.2009
Čas: 13:00 CEST
Délka: 1 hodina 31 sekund
 
Ministr financí Miroslav Kalousek dnes zahájil setkání ekonomických náměstků všech kapitol státního rozpočtu s vedením resortu a projektového týmu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP). Toto setkání započalo další fázi zavedení systému Státní pokladny do státní správy.

Cílem pracovního jednání na odborné a technické úrovni bylo detailně projednat formy požadované spolupráce, která je nezbytná pro implementaci projektu v rámci jednotlivých kapitol, organizačních složek státu a dalších organizací napojených na státní rozpočet. Jde o první krok k plnému začlenění jednotlivých kapitol do projektu Státní pokladny a budoucímu využití plné funkcionality IISSP.

Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) bude základním nástrojem pro transparentní a efektivní řízení a kontrolu veřejných financí podobně jako v ostatních vyspělých zemích. Hlavními komponenty budou Rozpočtový informační systém, Centrální účetní systém, Řízení státního dluhu a Platební styk. Podle zkušeností z okolních zemí by měl informačně ekonomický systém za plného provozu šetřit půl až jedno procento státního rozpočtu ročně a návratnost investice je odhadována na dva roky. Státní pokladna bude spuštěna k 1. lednu 2010.

Deset let eura - inspirace pro Českou republiku
Prezentující: doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc, Podle programu konference
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 25.11.2008
Čas: 9:00 CEST
Délka: 5 hodin 51 minut 29 sekund
 
V úterý 25. listopadu 2008 od 9:00 hod. pořádalo Ministerstvo financí se společností Economia a.s. konferenci věnovanou problematice budoucího vstupu České republiky do eurozóny. Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek. Pozvání přijal český eurokomisař Vladimír Špidla. Pozváni byli i další domácí a zahraniční hosté i zástupce Evropské komise.

AV záznam z konference - Záznam z konference „Deset let eura – inspirace pro Českou republiku“

Program konference: Deset let eura - inspirace pro Českou republiku (25.listopadu 2008) - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/seminare_Eura_43802.html
Plné obsahy prezentací z konference - Deset let eura - inspirace pro Českou republiku - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/seminare_Eura_43803.html
Seminář pro příjemce grantu (2. výzva) - 1. část
Prezentující: Podle programu konference
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 25.9.2008
Čas: 10:15 CEST
Délka: 1 hodina 23 minut 32 sekund
 
Toskánský palác (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) - Hradčanské náměstí, Praha 1.
Seminář pro příjemce grantu (2. výzva) - 2. část
Prezentující: Podle programu konference
Stav: Záznam k dispozici
Datum: 25.9.2008
Čas: 0:10 CEST
Délka: 1 hodina 57 minut 51 sekund
 
Toskánský palác (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) - Hradčanské náměstí, Praha 1.